Disc Jockey

Season2(2023.4~)

Brand new door Season2 DJ Yoshiya
Yoshiya(ヨシヤ)
Brand new door Season2 DJ Hikaru
Hikaru(ヒカル)

Season1(2021.5~2023.3)

Brand new door Season1 DJ Raiki
Raiki
Brand new door Season1 DJ Radiya
Radiya

Boss

アホちゃいまんねん!パーでんねん!